deurwaarder

Wat doet een deurwaarder eigenlijk?

En wanneer kunt u deze inschakelen?

U heeft recht op een geldbedrag, maar de schuldenaar betaalt maar niet. Dat is een situatie waar u soms moedeloos van kunt worden. Gelukkig zijn er juridische mogelijkheden om sneller uw geld te krijgen. Met de hulp van een deurwaarder start u eenvoudig een incassotraject of juridische procedure op. In dit blog lees u wat de mogelijkheden zijn.

Het werk van de deurwaarder

Een deurwaarder kan een gerechtelijke procedure opstarten namens een schuldeiser. Hij reikt dan dagvaarding uit aan een schuldenaar. Hierin staat dat een schuldeiser recht meent te hebben op geld wat de schuldenaar nog niet betaald heeft. In het zogenaamde incassotraject probeert de deurwaarder met brieven de schuldenaar te bewegen aan de betalingsplicht te voldoen. Lukt dit niet, dan komt er een zitting waarin de rechter beslist of de eis van de schuldeiser terecht is en wat het vervolgtraject is.                                                                                                                                                      De deurwaarder kan dit uitgesproken vonnis verzilveren. Dit betekent dat de deurwaarder beslag kan leggen op inkomsten, loon of salaris, onroerende en roerende zaken. Ook op banktegoeden kan beslag gelegd worden door de deurwaarder. Daarnaast heeft hij de bevoegdheid om huurwoningen en winkelpanden te ontruimen. Al deze werkzaamheden zijn er op gericht om de schuldenaar zijn betalingsverplichting aan de schuldeiser te laten nakomen.

Wat zijn de bevoegdheden van een deurwaarder?

Een deurwaarder heeft als enige ambtenaar in Nederland de bevoegdheid om een uitgesproken vonnis uit te voeren, te verzilveren. Dit vonnis mag tegen de wil van de schuldenaar uitgevoerd worden. Dus met andere woorden: een pand mag worden ontruimd en op een bankrekening mag beslag worden gelegd. Er zijn nog veel meer zaken die een deurwaarder gebaseerd op het vonnis van de rechter mag doen: beslag leggen op aandelen, goederen als een boot of auto, voorlopige teruggaven van de belastingdienst, ontruiming van een huurwoningen en het verkopen van in beslag genomen eigendommen van de schuldenaar. Deze bezittingen worden later openbaar verkocht.

Heb ik een deurwaarder of incassobureau nodig?

U kunt gebruikmaken van de diensten van een deurwaarder of incassobureau als u een gerechtelijke procedure wilt opstarten of recht heeft op achterstallige betalingen. U heeft de deurwaarder nodig wanneer u een dagvaarding wilt laten aanreiken aan uw schuldenaar. Op grond van zijn wettelijke bevoegdheden kan een deurwaarder voor u een vonnis ten uitvoer brengen, wanneer de rechter besloten heeft dat u inderdaad recht heeft op de achterstallige betalingen. Yuridis kan u helpen de achterstallige betalingen te innen.

Wat zijn de kosten voor de deurwaarde of het incassobureau?

Een deurwaarder of incassobureau zal de kosten voor de werkzaamheden in rekening brengen bij de schuldenaar, deze worden dus bovenop de bestaande schuld gestapeld. Er zijn vaste ambtelijke kosten voor het uitreiken van dagvaardingen en het beslagleggen op goederen. Daarnaast zijn er niet-ambtelijke werkzaamheden, denk hierbij aan het innen van schulden. De tarieven voor deze laatste categorie van werkzaamheden liggen niet vast, hiervoor kan de deurwaarder zelf de tarieven bepalen.

No cure, no pay

Bij het incasseren van betalingsachterstanden kan een deurwaarder werken op basis van no cure, no pay. Dit betekent dat als er geen resultaat is, u niets hoeft te betalen. Alleen als er een gerechtelijke uitspraak geweest is, gaat deze manier van werken niet op. Een vordering moet namelijk onbetwist zijn.