Grafkosten stijgen, ben ik nog voldoende verzekerd?

Overlijden. We krijgen er allemaal mee te maken. Het is in geval van een overlijden voor de nabestaanden prettig wanneer er voldoende financiële ruimte is om de wensen die er zijn, te kunnen realiseren. Dit geeft rust.
Want wat gebeurt er na een overlijden? Wat moet geregeld worden?
Een uitvaart is duur en er komt veel bij kijken. Door het afsluiten een goede uitvaartverzekering voorkomt u dat nabestaanden geconfronteerd worden met onvoorziene kosten in een periode van rouw.

Wees voorbereid met een juiste uitvaartverzekering

Met een passende uitvaartverzekering kan de uitvaart precies worden geregeld zoals is vastgelegd of besproken. Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering wordt stil gestaan bij het volledige uitvaartdienstenpakket. Van de communicatie voor en na de uitvaart tot het vervoer, het afscheid, de uitvaart en niet te vergeten, de laatste rustplaats. Hoe beter de verzekering aansluit op de huidige wensen en eventuele rituelen, des te eenvoudiger zullen nabestaanden in staat worden gesteld op gepaste wijze afscheid te nemen.

Uitvaartverzekering onder de loep

Onlangs is gebleken dat het percentage mensen dat inmiddels een uitvaartverzekering heeft, ruim 70% bedraagt. Maar in veel gevallen betreft dit een verzekering gebaseerd op begrafenis kosten en -wensen die jaren geleden besproken zijn. Mogelijk verkeerde die persoon zich in een andere levensfase, ongehuwd en inmiddels niet meer. Kinderloos en inmiddels niet meer. Of wellicht waren er toen al bepaalde wensen, maar waren deze als gevolg van de financiële ruimte op dat moment gewoonweg nog niet haalbaar?

Kortom: tijden, omstandigheden en wensen kunnen wijzigen. En vergeet vooral ook de kosten niet. De afgelopen jaren zijn namelijk ook de kosten voor de diverse uitvaartdiensten zijn aanzienlijk gestegen!

Tijdige herbeoordeling uitvaartverzekering

Neem alleen al de grafkosten. Dit zijn de kosten die betaald dienen te worden voor het begraven en de rechten om een graf te huren op een begraafplaats. Deze kosten zijn de afgelopen jaren behoorlijk gestegen en verschillen ook nog eens van gemeente tot gemeente. En de onderlinge verschillen in prijzen zijn aanzienlijk! Dit kan als gevolg van de grondprijs in een bepaalde gemeente zijn, het door belasten van schoonmaakkosten of het marktmechanisme vraag en aanbod. Houdt uw huidige uitvaartverzekering rekening met deze onderlinge verschillen en de toegenomen kosten? En in welke mate biedt de dekking van uw uitvaartverzekering voldoende financiële ruimte om eventuele wijzigingen door te voeren ten aanzien van bepaalde wensen die u nu heeft en toen wellicht nog niet? Wees kritisch ten aanzien van uw uitvaartverzekering. Voorkom onaangename verrassingen. Gun uzelf en uw nabestaanden deze rust.