digitalisering

Automatisering: waar komt het vandaan en waar gaan we naartoe?

De branche waarin de incassobureaus in Nederland en daarbuiten zich begeven, ziet een steeds verdere toename in automatisering. Dit is een wereldwijde trend die in nagenoeg alle industrieën, hoewel niet overal even prominent zichtbaar, een revolutie aan het veroorzaken is. Vele beroepen zullen op langere termijn door de automatisering niet langer kunnen bestaan.

Automatisering: verleden

In het verleden is dit ook vaak gebeurd. Denk aan beroepen zoals cartograaf of de lantaarnopsteker. Een cartograaf was iemand die naar plekken afreist om nauwkeurige kaarten te maken. Dit is door de ontwikkeling van satellietbeelden niet langer een beroep waar vraag naar is. Ook de lantaarnopsteker heeft zijn beste tijd gehad. De man die vroeger nog straatlantaarns aanstak die werkten op gas of olie zijn door de toename in elektrische straatverlichting ook niet meer te vinden in deze tijd.

Automatisering: heden

De trend van automatisering zet zich alsmaar verder door. We zien automatisering in de salarisadministratie, automatisering in documentatieverwerking dankzij de alsmaar toenemende digitalisering van archiefopslag en op verschillende andere vlakken die te maken hebben met bijhouden van informatie. Ook zien we dat communicatie steeds meer wordt geautomatiseerd door middel van bots, scripts en autoreply’s.

Automatisering: de toekomst

Het is overduidelijk dat onze wereld er over een aantal decennia al erg anders uit zal zien dan hoe ze er vandaag uitziet. Veel banen zullen verdwijnen door te toenemende automatisering en digitalisering. Banen die mogelijk als eerste zullen ophouden te bestaan, zijn de banen in de transportsector en banen met een algemene administratieve functievervulling. Er zijn erg veel mensen werkzaam in deze sectoren. Dit betekent dat een hele hoop mensen mogelijk werkloos raken doordat hun baan wordt “weg-geautomatiseerd”. Dit betekent dat we in de toekomst mogelijk moeten nadenken over een universeel basisinkomen of over andere zaken die ervoor kunnen zorgen dat men kan overleven in een toekomst waarin men niet langer werk zal kunnen vinden.