Gerechtelijk incasso

Wanneer het minnelijke incassotraject niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid, blijft er niets anders over dan naar de rechter te stappen om middels een gerechtelijke procedure een vonnis te behalen om hiermee bij de debiteur alsnog betaling van de opstaande posten af te dwingen.

Voordat wij een dossier voor een gerechtelijke procedure zullen aanbieden zullen wij u eerst een advies verstrekken. Daarbij is het van belang hoe sterk u in deze zaak staat en of er verhaal mogelijkheden bij de debiteur zijn, zodat na uitspraak van de rechter en het vonnis is behaald, dit vonnis ook geëxecuteerd kan worden.

Wij zullen na overleg en schriftelijke toestemming verdere juridische acties gaan ondernemen. Voordat gerechtelijke procedure wordt opgestart, wordt u een voorschot in rekening gebracht, na betaling van dit voorschot en ontvangst van uw schriftelijke toestemming zullen wij de gerechtelijke procedure opstarten

http://www.sportschooldekkers.nl/

Acties en duur van procedures:
Wij zullen een dagvaarding opstellen en laten uitbrengen door onze deurwaarder. Vaak gaat debiteur na ontvangst van deze dagvaarding alsnog tot betaling over. Als de debiteur het nalaat om bij de rechtbank verweer te bieden, zal hij bij verstek worden veroordeeld en wordt het vonnis geëxecuteerd. Wordt er wel verweer gevoerd door debiteur dan worden deze standpunten in maximaal drie zittingen behandeld, voordat de rechter tot een oordeel zal komen. De duur van de procedure kan variëren van 30 dagen bij een veroordeling bij verstek tot ca 2 jaar als er uitgebreid verzet wordt gevoerd.

 

Na uitspraak van de rechter en vonnis is behaald. Zal dit vonnis aan een deurwaarder ter executie worden aangeboden waarna wij het traject van de executie en de deurwaarder zal volgen en monitoren. Wij begeleiden de gehele zitting voor en namens u. De voortgang in de procedure kunt u in bij ons online in uw dossier volgen.